Service av din privatleasingbil ingår hos auktoriserad servicepartner under avtalstiden.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad.

Det är du som leasingtagare som är ansvarig för att boka tid för service enligt servicebokens intervaller. Det kan innebära en stor kostnad om man missar ett servicetillfälle – säkerställ därför att bilen alltid servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad verkstad. Kom ihåg att du alltid kan höra av dig till din återförsäljare för mer information. Detaljerad information om skötsel och underhåll hittar du även i bilens Garanti- och Servicebok samt Instruktionsboken. Där kan du också se när det är dags för nästa service avseende tid och körsträcka.