Information om hyresjustering

Vad menas med en hyresjustering?

En del av månadsavgiften för din privatleasing består av en rörlig del kopplad till finansieringen av bilen och bankens upplåningskostnader. Banken har enligt leasingavtalet rätt att justera månadsavgiften om deras upplåningskostnader förändras. Leasingavgift är således rörlig och kan förutom förändringar på räntemarknaden även påverkas av ändrade försäkringskostnader eller förändrad eller utebliven klimatbonus. En hyresjustering kan både leda till en ökad eller en sänkt månadskostnad. För den senaste informationen angående hyresjustering, se brev från banken nedan.

Har du fortfarande inte fått svar på din fråga?

Om du fortsatt känner dig osäker på hur upplägget fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss i chatten eller läsa mer på vår FAQ.

Starta chatt     FAQ

Login för Carplus-säljare

Du är nu inloggad!

Fel vid inloggning, vänligen kontrollera ditt användarnamn och lösenord.

Felmeddelande:

Logga ut