Vad är skillnaden mellan en mildhybrid, elhybrid och laddhybrid?

Laddar-elbil-hybrid

Mildhybrid: Ett mildhybridfordon, som även går under namnet MHEV, har en liten elmotor som hjälper förbränningsmotorn, men som inte kan driva fordonet på egen hand. Elmotorn används främst för att förbättra bränsleeffektiviteten genom att komplettera motorns kraft under acceleration och andra krävande situationer. Batteriet är vanligtvis litet och kan inte laddas genom att kopplas in utan laddas istället genom regenerativ bromsning. 

Elhybrid: En elhybrid, kan även kallas HEV, har ett större batteri och en kraftfullare elmotor än en MHEV. Batteriet kan endast laddas genom regenerativ bromsning eller av förbränningsmotorn. En elhybrid kan arbeta i rent elektriskt läge vid låga hastigheter och vid utrullning, och förbränningsmotorn slår in vid högre hastigheter och under acceleration. 

Laddhybrid: Ett laddhybridfordon, även känt som plug-in hybrid och PHEV, har ett större batteri och en kraftfullare elmotor än en mildhybrid. Batteriet kan laddas genom att ansluta fordonet till en extern strömkälla, såsom en laddstation eller ett vägguttag. En laddhybrid kan vanligtvis köra i rent elektriskt läge en viss sträcka innan förbränningsmotorn tar över. Räckvidden för ren eldrift varierar beroende på batteriets storlek och fordonets design.

Fler fördelar med laddhybrider

Fördelen med laddhybrider är möjligheten att köra i helelektriskt läge en viss sträcka. Det betyder att en laddhybrid kan resa den sträckan utan att använda något fossilt drivmedel, vilket avsevärt kan förbättra bränsleekonomin och minska utsläppen. Detta kan vara särskilt användbart för korta pendlingar eller vid stadskörning där elkraften är mer effektiv och utsläppsfri. 

Laddhybrider har ofta större batterier än traditionella hybrider, vilket möjliggör en längre helelektrisk körräckvidd. Vissa laddhybridbilar kan resa upp till 50 km eller mer på en enda laddning, vilket kan vara tillräckligt för många förares dagliga pendlingar. 

Det är dock värt att notera att laddhybrider kan vara dyrare än traditionella hybrider på grund av det större batteriet och extra laddningsutrustning. Räckvidden i helt elektriskt läge kan också begränsas, och när batteriet är urladdat kommer fordonet att fungera som en traditionell hybrid.

Sammanfattningsvis är de största skillnaderna mellan dessa typer av hybrider storleken på batteriet och elmotorn, möjligheten att koppla in och ladda batteriet och i vilken utsträckning fordonet kan fungera i rent elektriskt läge. I slutändan kommer valet mellan en mildhybrid, elhybrid och laddhybrid att bero på individuella körbehov och preferenser. Kolla in vilka hybridbilar du kan privatleasa HÄR!

_________________________
2023-03-20